Polynéské dějiny Pitcairnova ostrova

Herbert Ford

Publikováno: 26. června 2016

Když na Pitcairnův ostrov dorazili v roce 1790 vzbouřenci z Bounty, našli zde a vzápětí zničili strhli řadu památek, které tam zanechali jeho původní obyvatelé. Archeologické nálezy napovídají, že prvními Pitcairňany byli s největší pravděpodobností Polynésané. S každou novou archeologickou expedicí vzrostl počet nově nalezených artefaktů.

Andrew Sharp ve své knize Ancient Voyagers in the Pacific píše: „Na Pitcairnově ostrově jsme našli kamenné výtvory, z nichž přinejmenším jeden měl souvislost s pohřbíváním. Při pohřbech se používaly také lastury, které, které musely pocházet z ostrovů na severu. Dále se našl množství teslic vyrobených z místního kamene, některé opracované velmi zručně. U teslic převažoval jeden typ, ostatní zahrnují různé výrobní techniky.“ Sharp si povšiml, že některé připomínají teslice vyráběné i na tak vzdálených místech, jako Havaj nebo Samoa.

Vedle toho vzbouřenci nacházeli jednoduché malby na skalních stěnách nebo malé a středně velké obrázky na kamenech v typickém polynéském stylu. Na Pitcairnu se také nacházelo celkem více než tři sta chlebovníkových stromů.

Nikdo ještě nerozřešil, odkud původní obyvatelé na Pitcairn přišli. Pouze skutečnost, že většina nalezených předmětů byla polynéského stylu, naznačuje, že tito lidé nepocházeli zdaleka.

Francouzský misionář Honoré Laval v 19. století nashromáždil materiál z ostrova Mangareva, vzdáleného pouhých tři sta mil (500 kilometrů), ve kterém si všiml odkazů na ostrov Mataki-te-rangi, který měl jistý dávný mangarevský náčelník kolonizovat a vysadit na něm chlebovníky. Sharp píše: „Mataki-te-rangi bývá popisována ‚jako Petania‘ nebo ‚veskrze petánská‘. ‚Petania‘ bylo pozdní mangarevanské jméno pro Pitcairnův ostrov používané v době po objevení obou strovů ostrovy – Mangarevy i Pitcairnu – Evropany.“ To vedle některé badatele k závěru, že právě Mangarevané byli původními osadníky Pitcairnova ostrova.

Pitcairnův ostrov není zdaleka tak odříznutý od ostatního světa, jak by se na první pohled mohlo zdát, jiných obydlených ostrovů jej dějí jen řádově stovky kilometrů. Je proto možné, že se sem lidé mohli na kanoích dostat např. při rybářské výpravě. Podle některých hypotéz podobní zbloudilí rybáři na Pitcairnu přechodně pobývali.

Podle zjištění archeologů jsou nalezené předměty skutečně starobylé. Artefakty však vykazují řadu vzájemných rozdílů, zvláště patrné je to ve výrobní technice nalezených teslic. To může dokonce znamenat, že se na Pitcairnově ostrově v průběhu času vystřídalo obyvatelstvo různého původu.

Zdroj

Původní článek „Pitcairn's Earlier History: Before the Mutineers“ Herberta Forda naleznete na stránkách Pitcairn Island Study Center.

Autor

Herbert Ford je americký emeritní profesor žurnalistiky a zakladatel Pitcairn Island Study Center při Pacific Union College (1977), v jehož čele od začátku stojí. Dlouhodobě se odborně zajímá o dějiny vzpoury na Bounty a Pitcairnovy ostrovy. Je autorem jedenácti knih, z toho čtyř o Pitcairnových ostrovech, a více než stovky článků. Je rovněž vysvěceným duchovním církve adventistů sedmého dne.