Polynéské dějiny Pitcairnova ostrova

Herbert Ford

Publikováno: 26. června 2016

Když na Pitcairnův ostrov dorazili v roce 1790 vzbouřenci z Bounty, tak na ostrově našli a strhli velké množství budov, které tam zanechali ti, kteří ostrov obývali před nimi. Soudě dle archeologických nálezů se zdá, že původními Pitcairňany byli s největší pravděpodobností Polynésané. Jak ostrov navštěvovaly archeologické expedice, byly nacházeny a vykopávány stále nové artefakty.

Andrew Sharp ve své knize Ancient Voyagers in the Pacific píše: „Na Pitcairnově ostrově byly nalezeny tři druhy kamenných výtvorů a přinejmenším jeden z nich měl souvislost s pohřbíváním. V hrobech se našly také zbytky perlorodek, které musely pocházet z ostrovů dále na severu. Nalezly se také teslice vyrobené z místního kamene, některé i velmi dobře opracované, kde převažoval jeden typ, ale s ostatními zahrnuje různé výrobní techniky.“ Sharp poznamenal, že některé z teslic podobné těmhle byly nalezeny i na tak vzdálených místech, jako Havaj nebo Samoa.

Vedle toho vzbouřenci nacházeli hrubé malby na skalních stěnách i malé a středně velké obrázky na kamenech v typickém polynéském stylu. Na Pitcairnu se také nacházelo celkem více než tři sta chlebovníkových stromů.

Nikdo ještě nerozřešil, odkud původní obyvatelé na Pitcairn přišli. Pouze skutečnost, že většina nalezených předmětů byla polynéského původu, naznačuje, že tito lidé mohli přijít z ostrovů relativně blízkých.

Francouzský misionář Honoré Laval v 19. století nashromáždil materiál z ostrova Mangareva, ležícího pouhých tři sta mil (500 kilometrů) v Gambierských ostrovech a objevil odkaz na ostrov Mataki-te-rangi, jenž měl jeden z prvních mangarevských náčelníků kolonizovat a vysadit na něm chlebovníky. Sharp píše: „Mataki-te-rangi bývá popisována ‚jako Petania‘ nebo ‚v pravdě petánská‘.‚Petania‘ bylo pozdně mangarevanské jméno pro Pitcairnův ostrov, a to v době, kdy oba ostrovy – Mangarevu i Pitcairn – objevili Evropané.“ Toto zjištění vedlo některé lidi k závěrům, že právě Mangarevané byli původními osadníky Pitcairnova ostrova.

Protože Pitcairnův ostrov dělí od spousty jiných obydlených ostrovů jen řádově stovky kilometrů, je možné, že se sem lidé mohli na kanoích dostat i při nějaké rybářské výpravě. Podle některých hypotéz se tak někteří z těchto rybářů rozhodli na Pitcairnu přechodně zůstat.

Podle zjištění archeologů jsou některé z nalezených předmětů velmi staré. Mezi nalezenými artefakty avšak existují mnohé rozdíly, zvláště ve výrobní technice nalezených teslic. To může dokonce znamenat, že na Pitcairnově ostrově se v průběhu času vystřídalo obyvatelstvo různého původu.

Ale stejně jako většina z polynéských dějin Pitcairnova ostrova, i tohle zůstává zahaleno tajemstvím.

Zdroj

Původní článek „Pitcairn's Earlier History: Before the Mutineers“ Herberta Forda naleznete na stránkách Pitcairn Island Study Center.

Autor

Herbert Ford je americký emeritní profesor žurnalistiky a zakladatel Pitcairn Island Study Center při Pacific Union College (1977), v jehož čele od začátku stojí. Dlouhodobě se odborně zajímá o dějiny vzpoury na Bounty a Pitcairnovy ostrovy. Je autorem jedenácti knih, z toho čtyř o Pitcairnových ostrovech, a více než stovky článků. Je rovněž vysvěceným duchovním církve adventistů sedmého dne.