Článek měsíce: Březen

Dějiny pohoří Núba, část 3

Clanek mesice

Núbští rekruti Súdánské lidově osvobozenecké armády, 1998–1999 (fotografie: Nanne op 't Ende)

Súdán vyhlásil nezávislost 1. ledna 1956. Požadavek Jižanů zřídit federaci byl smeten ze stolu a vláda se rozhodla sjednotit zemi prostřednictvím vzdělání. Stát převzal kontrolu nad misionářskými školami na Jihu a pohoří Núba a začal stavět nové. Demokratický režim se neosvědčil; severní politické strany byly příliš zaměstnány vlastními půtkami o moc než aby se věnovaly problémům země a jižanské strany byly příliš slabé. V roce 1958 na scénu vstoupila armáda a prezidentem Súdánu se stal generál Ibrahím Abbúd (1958–1964), který k jednotě Súdánu zaujal jasné stanovisko: arabizovat zemi a potlačit politickou opozici. Když se v roce 1962 proti jeho vládě postavili misionáři, byli z Jihu a pohoří Núba vyhnáni. Původně politický konflikt mezi centrální vládou a jižanskou opozicí se zvrhl v občanskou válku.

Většina jižních politiků odešla do exilu, kde založili Súdánskou africkou národní jednotu (SANU), v jejímž čele stanul Joseph Oduho. Mezitím se na Jihu zbytky Equatorijského sboru spojily s dalšími bývalými vojáky a policisty a zformovali hnutí Anya-Nya (hadí jed), jež usilovalo o odtržení Jihu od Severu. Generál Abbúd na Jih vyslal skoro celou súdánskou armádu, ale povstání se potlačit nepodařilo. Ba naopak, povstání se rozhořelo i na Severu a generál Abbúd byl donucen rezignovat.

V říjnu 1964 si lidové nepokoje v Súdánu vynutily obnovení demokracie. Téhož roku se skupina núbských intelektuálů sdružila ve Všeobecnou jednotu Núbského pohoří (GUN), která se poté účastnila voleb v roce 1965. Jedním z jejích členů byl i Júsif Kuwa. Jednota v čele s Philipem Abbásem Ghabbúšem do súdánského parlamentu vstoupila se ziskem osmi křesel získaných v Jižním Kordofánu. Naděje a očekávání byly obrovské, avšak nová vláda pro zemi udělala nemnoho. Problémy na Jihu přetrvaly. Území na periferii Severu, jako pohoří Núba, Ingessanské hory, Dárfúr a území Bedžů, byly ponechány bez prostředků. Rozčarovaní lokální vůdcové, kteří už předtím spolupracovali v různých politických koalicích, nyní začali pomýšlet na vojenský převrat.

V roce 1969 převzala moc v zemi do rukou opět armáda a prezidentem se stal plukovník Džafar Muhammad an-Numajrí. Zakázány byly všechny politické strany. Po počátečních pokusech vyřešit problémy na Jihu násilím se Numajrí vrátil k jednacímu stolu. V roce 1972 byla v etiopské Addis Abebě podepsána dohoda, podle které Jih dostal autonomii ve všech oblastech s výjimkou rezortů jako obrana, zahraniční vztahy, měna či státní rozpočet. Protože pohoří Núba však už leželo na Severu, z této dohody nemělo žádný prospěch.

Prezident Numajrí se zpočátku nevměšoval do núbských kultur. Jako socialista nestál o vytvoření státního náboženství a připouštěl, aby děti z křesťanských rodin byly ve školách vyučovány katechismu. Jeho prvořadým zájmem byla modernizace a pokrok a z tohoto úhlu je také třeba vnímat vládní snahy o to, aby Núbové odvrhli svůj tradiční způsob života. V jednu dobu například měli obchodníci zákaz prodávat své zboží někomu, kdo nebyl slušně oblečen.

Hospodářský rozvoj v sedmdesátých letech radikálně proměnil núbské komunity. K založení rodiny, nákupu oblečení a dalších komodit či dopřání si i nějakého luxusu, na to vše Núbové potřebovali peníze. Pracovní příležitosti se nabízely všude: v armádě a policii, obchodech, nemocnicích, školách či obřích zemědělských projektech, které tehdy probíhaly. Spousta mužů odešla do měst na Severu a ač se mnohdy setkali s diskriminací a bez vzdělání mohli vykonávat jen nekvalifikované práce, ti, se kterými jsem měl možnost promluvit, se shodovali, že za Numajrího režimu se neměli vůbec špatně.

Až v pozdějších etapách Numajrího vlády se odpovědí na přílišnou rozmanitost země stala islamizace. Núbští studenti dostávali na studia islámu stipendia a domů se tak vraceli jako konvertité. Islám navzdory tomu v řadě núbských komunit nezapustil kořeny a přetrvávaly různé pověry, víra v kouzla, uhranutí a rituály. Dokonce i silně arabizované skupiny jako například Miriové si uchovaly svou kmenovou identitu a i spoustu ze svých tradičních zvyklostí.Nejnovější články:

Pilát Pontský: Římský prefekt Judeje

Publikováno: 7. ledna 2018

Značná část dnešních křesťanských badatelů i popkultury – za všechny uveďme film Mela Gibsona Umučení Krista – prezentuje Piláta Pontského jako slabou postavu, která v Kristově ukřižování sehraje zásadní roli. Bezpáteřní byrokrat neochotně podlehne naléhání bezohledných židovských předáků a nechá popravit nevinného člověka. Nicméně apoštolské vyznání víry, které se v řadě kongregací pravidelně cituje, ukazuje docela jiným směrem.


Kolik Židů přijalo křesťanství v 1. století

Publikováno: 12. října 2017

Není pochyb o tom, že křesťanské hnutí původně začalo jako čistě židovský fenomén a během staletí se vyvinulo v pohanské křesťanské náboženství. „Rozluka“ křesťanství s židovstvím je fascinující kapitolou v dějinách náboženství, badatelé dodnes diskutují, kdy přesně k ní došlo i jaké historické, náboženské a sociální okolnosti s ní přispěly. Já sám se k nim v tomto eseji vracet nebudu, i když mé závěry se těchto důležitých otázek někdy dotýkat budou. Mým úmyslem je čistě prozkoumat růst křesťanského hnutí v prvním století a pokusit se určit počet Židů, kteří se stali křesťany. Podle mého soudu, který stojí v protikladu s líčením v Lukášových Skutcích apoštolských, křesťanské hnutí učinilo dobrý dojem jen na minimum Židů. Počet křesťanů židovského původu v prvním století nikdy nepřesáhl číslo 1000 a v už polovině století byli přečísleni křesťany původně z pohanského prostředí.


Dějiny jižního Tichomoří

Publikováno: 28. září 2017

Oceánie je pozoruhodný kout světa, jemuž v řadě věcí náleží přívlastek „poslední“. Oceánie byla poslední oblastí osídlenou lidmi; byla poslední, kterou objevili Evropané; a byla poslední, kterou Evropané kolonizovali i dekolonizovali.


Pitcairnovy ostrovy: Poslední britská kolonie v Tichomoří

Publikováno: 17. září 2017

Legendární ostrov Pitcairn, útočiště vzbouřenců z Bounty, je nejzapadlejší osídlený kout jižního Tichomoří. Tato malá osada, založená roku 1790 devíti Brity a devatenácti Polynésany, je dnes stará přes dvě stě let. Je ironií dějin, že Pitcairn, jehož osídlení má původ v aktu vzdoru vůči britské koruně, se jako první tichomořský ostrov stal roku 1838 britskou kolonií a dnes je poslední připomínkou britského impéria v Tichomoří. Všechny čtyři ostrovy – Pitcairn, Henderson, Oeno a Ducie – mají rozlohu dohromady 47,4 kilometrů čtverečních, ovšem náleží k nim 800 000 kilometrů čtverečních výlučné hospodářské zóny, což je i důvod, proč Velká Británie odtud rozhodně nespěchá.


Dějiny Etiopie (1700–1950)

Publikováno: 13. září 2017

Roku 1769 v Etiopii nastalo velmi nepřehledné období bezvládí a válek rasů, podle starozákonního vzoru nazývané doba soudců, trvající až do roku 1855, kdy se etiopským císařem stal Tewodros II. Tewodros se snažil zlomit klanové vazby svých vojáků a posílit jejich disciplínu tím, že jejich žold vyplácel sám a nikoliv prostřednictvím feudálů. Ze zahraničí nechal dovážet palné zbraně, zvláště děla. Vydával tvrdé zákony a popravoval bandity, kteří po svém zajetí odmítali obdělávat půdu. Své vojáky využíval i ke stavebním projektům a často pracoval po jejich boku. Tewodrova vláda měla i silný náboženský prvek: císař nařídil všem muslimům do roka přijmout křesťanskou ortodoxní víru a římské katolíky vykázal ze země.